Wij zien ieder kind als uniek wezen met een eigen uniek levenspad. De houding van de pedagogisch medewerkers is dan ook niet: “ik kan en weet meer dan jij, dus ik zal het je vertellen”, maar eerder: “wie ben jij en wat wil jij en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?” Met deze open houding kan het wezen, de individualiteit, van het kind zich tonen en is het vrij om zichzelf en zijn talenten te ontplooien. Onze taak is om voorwaarden te scheppen en stimulansen te bieden voor een goede lichamelijke en emotionele ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken hierbij kindvolgend en sluiten aan bij het tempo van het kind, d.w.z. zonder aan te dringen en vertrouwend op de eigen natuurlijke ontwikkeling van een kind, maar wel binnen de grenzen van een ‘gezonde’ ontwikkeling.