LET OP:

Voor alle dagen zijn er wachtlijsten. De woensdag en de vrijdag zijn de rustigere dagen met de kleinste wachtlijst. Houdt u er rekening mee dat het voor de andere weekdagen lang(er) kan duren voordat er plek gaat zijn. Voor vragen mail ons op planning@kcpantarhei.nl

Dagopvang

De dagopvang volgt een vast ritme gedurende de dag, als een in- en uitademing: ritme en herhaling, vaste gewoontes, dezelfde liedjes bij dezelfde handelingen of activiteit (bijvoorbeeld bij het eten of naar buiten gaan). Dit geeft het jonge kind, dat de wereld om zich heen nog maar pas begint te verkennen, houvast en een gevoel van zekerheid.

Bij de baby’s volgen wij het ritme van het individuele kind; het ritme dat het kind van thuis meeneemt en waar het in ontwikkeling aan toe is.

Naast de vaste liedjes aan tafel en bij overgangen wordt aandacht besteed aan de seizoenen en jaarfeesten met liedjes, verhaaltjes en een tafelspelletje.

In het ritme van de dag zijn er vaste momenten waarop de kinderen naar buiten gaan. Er komen steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat het goed is voor de mens om in een natuurlijke omgeving te zijn. Beleving van de natuur is belangrijk om een compleet mens te worden. Op alle groepen staat een seizoenentafel waarin wat buiten leeft en beweegt, gereflecteerd wordt. Wat er te zien is verandert langzaam mee met de veranderende seizoenen. Ieder seizoen heeft zijn eigen palet aan liedjes, rijmpjes, verhalen en tafelspelletjes waarin het kind kan meebewegen. Door het jaar heen zijn er jaarfeesten die samen met de ouders gevierd worden.

Jonge kinderen beleven de wereld en de mensen om hen heen direct en nemen de omgevingsinvloeden over. Wij zijn ons ervan bewust dat alles indruk maakt. Pas naarmate kinderen ouder worden (rond het 9e levensjaar) bouwen ze een schil of een scheidslijn tussen henzelf en de omgeving op. Wat kinderen waarnemen uit hun omgeving nemen ze deels ook innerlijk over en bootsen dit na, vooral in de peuterleeftijd.

Het kind wordt gevoed en opgevoed door onze eigen stemming en taalgebruik, de kwaliteit van aandacht en de manier waarop het verzorgd wordt, de omgeving, de manier waarop voeding bereid en aangeboden wordt. Vanuit dit bewustzijn werken de pedagogisch professionals vanuit een nabootsingwaardige houding en geven bewust vorm aan de dag. Met liefdevolle eerbied omgaan met elkaar en de ruimte, als voorbeeld voor het kind.

Bij Panta Rhei & Panta Paideia is alles zoveel mogelijk van biologische komaf en van natuurlijke materialen gemaakt.