Zowel Panta Rhei als Panta Paideia heeft een eigen gecombineerde oudercommissie. De gecombineerde oudercommissies vertegenwoordigen per vestiging alle ouders van de DagOpvang en BSO, praten vanuit dat perspectief mee over verschillende onderwerpen en brengen hierbij advies uit. Onderwerpen zijn onder andere: de tarieven, het pedagogisch beleid, het klanttevredenheidsonderzoek, het voedingsbeleid en het beleid rondom veiligheid en gezondheid. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en werken volgens een jaarplanning.

 Heb je ideeën, vragen of opmerkingen voor de oudercommissie of vind je het leuk om mee te denken? Laat het jouw oudercommissie weten, zij horen graag wat je bezighoudt! Spreek hen aan of bereik hen via de mail;

 Voor Panta Rhei: oudercommissiepantarhei@gmail.com

Momenteel maken de volgende ouders deel uit van de OC van Panta Rhei:

Emmeke Aarts

Claire Boels

Laura Holm

Ward de Hond

Nicole Huttenhuis-Hoeve

Dominiek Thieme-Beltman

Dennis van de Pas

 Voor Panta Paideia: oudercie.pantapaideia@gmail.com

Momenteel maken de volgende ouders deel uit van de OC van Panta Paideia:

Edwin de Jong

Laurens Bouvy