Zowel Panta Rhei als Panta Paideia heeft een eigen oudercommissie. Heb je ideeën, vragen of opmerkingen voor de oudercommissie of vind je het leuk om mee te denken? Laat het ons weten, we horen graag wat je bezighoudt! Spreek ons aan of bereik ons via de mail;

Voor Panta Rhei: oudercommissiepantarhei@gmail.com

Voor Panta Paideia: oudercie.pantapaideia@gmail.com

De oudercommissie van Panta Rhei en Panta Paideia vertegenwoordigen alle ouders van de DagOpvang en BSO, praten vanuit dat perspectief mee over verschillende onderwerpen en brengen hierbij advies uit. Onderwerpen zijn onder andere: de tarieven, het pedagogisch beleid, het klanttevredenheidsonderzoek, het voedingsbeleid en het beleid rondom infectieziekten. We komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en werken volgens een jaarplanning. 

Oudercommissie Panta Paideia
Momenteel maken de volgende ouders deel uit van de OC van Panta Paideia:
Hannah Iriks- de Wit, Marieke Toes- van den Pol, Fiona Foskett en Renée van der Ruyt. 

Oudercommissie Panta Rhei
Momenteel maken de volgende ouders deel uit van de OC van Panta Rhei:

Emmeke Aarts
Claire Boels
Laura Holm
Ward de Hond
Nicole Huttenhuis-Hoeve
Dominiek Thieme-Beltman

Dennis van de Pas

 

Op deze pagina wordt de informatie van de oudercommissie gepubliceerd.