Zoals ouders bewust kiezen voor onze opvang, zo geldt dat ook voor onze medewerkers. De antroposofische visie welke je bij ons ervaart in de manier van kijken naar- en omgaan met kinderen en hun ouders, als ook in de bewuste keuzes die we maken in voeding, verzorgingsproducten en materialen, worden door medewerkers omarmd en geleefd. Deze visie delen en leven maakt dat medewerkers zich veelal voor langere tijd aan ons verbinden.
Vaste verzorgers geven het kind houvast en rust. Naast ritme en regelmaat zorgen ook vaste verzorgers voor voorspelbaarheid. Voor het jonge kind is voorspelbaarheid bijna synoniem voor veiligheid. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden bepaalt het aantal pedagogisch medewerkers per groep (kind/ leidster ratio). Elk kind heeft met niet meer dan drie vaste pedagogisch medewerkers voor zijn/haar groep te maken. Bij verlof of verzuim wordt een invalkracht uit onze invalpool met vaste invalkrachten opgeroepen. Een invaller wordt zoveel mogelijk op dezelfde groepen ingezet en vormt zo ook een vertrouwd gezicht voor kinderen en ouders.

‘Wij nemen heel bewust pedagogisch medewerkers aan die zich vinden in onze visie en zich daaruit voortvloeiend voor langere tijd met ons verbinden’ (Marjolijn Wolsink, Directeur).
Bij Panta Rhei en Panta Paideia werken medewerkers met verschillende achtergronden en scholing. Wij kiezen vaak voor medewerkers die pedagogisch hoger opgeleid zijn, die van nature rust uitstralen en die levenservaring meebrengen.  Verschillende medewerkers zijn naast hun scholing in de kinderopvang gespecialiseerd op een ander gebied; er is bijvoorbeeld een kindercoach, er zijn kinder- en babymasseuses, creatief therapeuten, er is een orthopedagoog en een natuurvoedingspecialist.