LET OP:

Voor alle dagen zijn er wachtlijsten. De woensdag en de vrijdag zijn de rustigere dagen met de kleinste wachtlijst. Houdt u er rekening mee dat het voor de andere weekdagen lang(er) kan duren voordat er plek gaat zijn. Voor vragen mail ons op planning@kcpantarhei.nl

Buitenschoolse opvang

 

Kinderen die na school naar de BSO komen bieden wij een plek waar zij zelf kunnen aangeven wat ze willen doen, binnen de mogelijkheden die er bij de BSO zijn. We hebben verschillende plekken voor verschillende activiteiten. Er is bijvoorbeeld een rustige hoek om te lezen, een plek om te bouwen, een speelhuisje, tafels om te tekenen, te knutselen of spelletjes te doen. Er wordt een bewuste keuze gemaakt in de aanschaf van materiaal en speelgoed. Hierbij wordt gekeken naar goed en duurzaam speelgoed, speelgoed wat bij de ontwikkelingsfasen past en naar de wensen van de kinderen.

Vrij spel is een belangrijk onderdeel van de dag. Vrij spel vraagt van een kind creativiteit, oplossend vermogen en samenwerken met andere kinderen. Kinderen ontdekken en ordenen de wereld door middel van vrij spel, ze leren zichzelf te zijn tussen anderen. Vrij spel geeft ritme aan de dag, ontspanning na gedane arbeid, verwerking van de schooldag en energie voor de volgende dag. Naast het vrije spel zijn er allerlei activiteiten om aan mee te doen. Voor de kinderen in de kleuterleeftijd ligt de nadruk op het vrije spel en bieden we activiteiten die op dat moment passend zijn. Kinderen vanaf 6/7 jaar mogen kiezen uit een wisselend activiteitenprogramma. Er wordt een aantal weken gewerkt aan een project, bv huttenbouwen, toneel, koken/ bakken, timmeren, een eigen moestuintje, sport en spel etc.

In de vakantieweken wordt er voor de kinderen van alle leeftijden een activiteitenprogramma aan de hand van een thema aangeboden. Ook worden er regelmatig uitstapjes gemaakt.

In het ritme van de dag zijn vaste momenten waarop de kinderen naar buiten gaan. Er komen steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat het goed is voor de mens om in een natuurlijke omgeving te zijn. Beleving van de natuur is belangrijk om een compleet mens te worden. In alle groepen is een seizoenentafel waarop wat buiten leeft en beweegt, getoond wordt. Door het jaar heen vieren we jaarfeesten, sommige samen met de ouders.

Alles maakt indruk op een kind, voedt een kind op: onze eigen stemming, de kwaliteit van de aandacht, de manier waarop we hen verzorgen en contact maken, de omgeving zowel binnen als buiten, kleuren, sfeer, materialen, de stem, taalgebruik, ritme, voeding (ook de manier waarop het bereid en aangeboden wordt). Vanuit dit bewustzijn kiest Panta Rhei & Panta Paideia voor zoveel mogelijk biologisch geteeld en van natuurlijke materialen gemaakt. De pedagogisch professional werken bewust vanuit een houding die als voorbeeld kan dienen (nabootsingwaardig) en geven bewust vorm aan de dag waarin telkens de randvoorwaarden neergezet worden.

Panta Rhei haalt op dit moment kinderen op bij onderstaande scholen:

Amersfoortse Scholen Vereniging
School op de Berg
Vondelschool
Vrijeschool Amersfoort
Pallas Athene

Een vaste begeleider van de buitenschoolse opvang haalt met ons busje uw kind veilig van school. Elke school heeft een eigen verzamelpunt waar kinderen opgehaald worden.

Panta Paideia biedt buitenschoolse opvang voor de kinderen van Vrije school Amersfoort. School en BSO zijn onder één dak, de kinderen hoeven niet vervoerd te worden. De kleuters worden door de pedagogisch professional uit de klas opgehaald, de kinderen uit de onderbouw en bovenbouw komen zelf naar de ruimtes van de BSO lopen.