Wat doen wij (en waarom)

Panta Rhei/Panta Paideia biedt opvang aan kinderen van 0-12 jaar, vanuit de visie dat opvang als een “tweede huis” mag voelen. De naam Panta Rhei/Panta Paideia betekent letterlijk: “alles stroomt”. Er is gekozen voor deze naam omdat kinderen voortdurend in verandering en in beweging zijn; “alles stroomt” bij hun ontwikkeling en groei. Panta Rhei/Panta Paideia wil, geïnspireerd door de antroposofie, kinderen een plek geven waar ze rust en ontspanning vinden zodat ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen. We zien ieder kind als uniek wezen dat onder onze hoede is geplaatst en dat we met alles wat we in ons hebben aan liefde, passie, kennis en levensvreugde helpen zijn eigen levenspad te vinden.

Het volgende vinden wij belangrijk:

Eigenheid van het kind
Wij zien ieder kind als uniek wezen met een eigen uniek levenspad. De houding van de pedagogisch professionals is dan ook niet: “ik kan en weet meer dan jij, dus ik zal het je vertellen”, maar eerder: “wie ben jij en wat wil jij en wat kan ik voor je doen om je daarbij te helpen?” Met deze open houding kan het wezen, de individualiteit, van het kind zich tonen en is het vrij om zichzelf en zijn talenten te ontplooien. Onze taak is om voorwaarden te scheppen en stimulansen te bieden voor een goede lichamelijke en emotionele ontwikkeling. De pedagogisch professionals werken hierbij kindvolgend en sluiten aan bij het tempo van het kind, d.w.z. zonder aan te dringen en vertrouwend op de eigen natuurlijke ontwikkeling van een kind, maar wel binnen de grenzen van een ‘gezonde’ ontwikkeling.

Vrij spel
Vrij kunnen spelen is een kernwaarde van Panta Rhei/Panta Paideia. In het vrije spel kunnen kinderen zichzelf, de ander en hun omgeving ontdekken. Bovendien toont zich in het vrije spel waar kinderen affiniteit mee hebben en ook waar ze niet goed in mee kunnen komen en een helpende hand nodig hebben. De eigen creativiteit en fantasie worden aangesproken. Mede doordat het speelgoed hierbij weinig gedetailleerd is, het is niet ‘perfect’ of ‘af’. De houten schommelboot kan net zo goed een winkeltje zijn of een huis, en van de houten blokken kan je een kasteel bouwen of een toren of een auto.

Ritme, regelmaat en vaste gezichten
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor het jonge kind is veiligheid bijna synoniem voor voorspelbaarheid. Ritme, regelmaat en vaste verzorgers geven het kind herkenning, houvast en rust waardoor het zich veilig kan voelen. Daarom kent elke dag hetzelfde ritme en dezelfde regels.De pedagogisch professionals dragen zorg voor een gezonde afwisseling tussen actieve momenten en momenten van rust, binnen en buiten, samen en alleen. In dit terugkerende ritme geeft de herhaling van het vertrouwde de kinderen een gevoel van zekerheid. Het welzijn van de kinderen wordt erin geborgd.
Wij nemen pedagogisch professionals aan die zich voor langere tijd met de kinderen willen verbinden en ons personeelsbeleid is gericht op continuïteit en stabiliteit.

Ieder seizoen heeft bovendien zijn eigen palet aan liedjes en tafelspelletjes, waarin een kind kan meebewegen in het ritme van het jaar en de natuur.

Kleurgebruik en inrichting
De inrichting, de kleuren en de natuurlijke materialen zijn met zorg gekozen. Er heerst een sfeer van rust en warmte. De ruimtes van de groepen zijn zo ingericht dat er veel mag en kan zonder fysiek gevaar te lopen. Om de veelzijdigheid van het spel te stimuleren hebben verschillende plekken ieder een eigen stemming. De groepen ademen de “kleur” van het seizoen waarin we leven, wat te zien is in de seizoentafereeltjes. Wat er te zien is verandert langzaam mee met de veranderende seizoenen.

We bieden de kinderen (natuurlijke) speelmaterialen aan die hun ontwikkeling stimuleert en tegelijkertijd bieden we hen de ruimte om de wereld in hun eigen stille sfeer te ontdekken. Het waardevolle hiervan is dat ze dát wat hen innerlijk beweegt, vorm kunnen geven. Hier krijgt het een plek en kunnen ze hun eigen volgende stap zetten.

Jaarfeesten
Van oudsher vieren mensen het wisselen van de seizoenen en belangrijke gebeurtenissen in hun leven met feest en ritueel. Door te vieren verheugen mensen zich over bijzondere momenten en eren ze de schoonheid en het mysterie van de natuur. De tijd gaat snel en onze dagelijkse bezigheden slurpen onze aandacht op. Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten en bieden rust in onze dagelijkse leven. Ze geven ons de tijd om rustig van de ene fase in de andere over te gaan. Ze maken ons bewust van wat er eigenlijk gaande is en voorkomen dat we onoplettend aan wezenlijke dingen voorbijgaan.

Op Panta Rhei en Panta Padeia vieren we een aantal feesten samen met de ouders, zoals het midzomerfeest Sint Jan (in juni), het Sint Maarten feest (in november)en het Kerstfeest (in december).

Antroposofisch mensbeeld
We gaan uit van het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat is ontwikkeld door Rudolf Steiner. Volgens deze visie bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest die zich fase-gewijs een leven lang blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van de mens hangt samen met die van de mensheid en de wereld. Naast de aardse, zichtbare wereld is er ook een geestelijke, onzichtbare wereld waar we vandaan komen en na ons leven weer naar terugkeren. Het kind komt met bepaalde voornemens en reeds ontwikkelde talenten naar de aarde. Wat het kind de wereld te bieden heeft en wat het nog wil leren is in aanleg al aanwezig. Op zijn eigen, unieke wijze kan het hier zijn bijdrage gaan leveren aan de samenleving. Om de eigenheid in ieder kind tot bloei te laten komen, is een opvoeding/ begeleiding nodig die afgestemd is op de ontwikkelingsfasen die het kind doormaakt.

Buiten slapen
Slapen en rust kunnen vinden is een belangrijke voorwaarde voor een goede dag. Dit is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Voor kinderen op het kinderdagverblijf die moeilijk tot rust kunnen komen is er tot 6 maanden de mogelijkheid om ingebakerd te worden. Dit kan kinderen helpen om rust te vinden en te ontspannen. We hebben ook een aantal buitenbedjes waarin kinderen veilig te slapen gelegd kunnen worden. Deze buitenbedjes staan in de binnentuin van de beiden babygroepen.

In Scandinavische landen weten ze het al heel lang: Buiten slapen is gezond! Ook in het noorden van Nederland sliepen kinderen in het begin van de vorige eeuw vaak buiten. Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook hebben kinderen die buiten slapen minder last van verkoudheid. Dit omdat de luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen. Een ander groot voordeel is dat veel kinderen buiten rustiger, dieper en langer slapen. Ook de ‘moeilijke’ slapers.

Buiten spelen
We hechten grote waarde aan het buiten zijn in de natuur, bij zowel mooi weer als ‘slecht’ weer. Beleving van de natuur draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling en is belangrijk om een compleet mens te worden. We zijn als mens immers zelf onderdeel van de natuur! Panta Rhei beschikt over een natuurspeelplaats en is gelegen in een bosrijke omgeving waar volop in gespeeld kan worden. Er is een moestuin, er zijn kippen en er is een leuke boshut waar spannende verhalen verteld kunnen worden.. Panta Paideia ligt in een woonwijk, grenst aan een groot groen veld en beschikt oa over een stuk moestuin en een natuurspeelplaats met een gave waterbaan.