Voor het pedagogisch beleidsplan van de dagopvang van Panta Rhei klik hier

Voor het pedagogisch beleidsplan van de bso van Panta Rhei klik hier

Voor het pedagogisch beleidsplan van de dagopvang van Panta Paideia klik hier

Voor het pedagogisch beleidsplan van de bso van Panta Paideia klik hier

Naast het werken volgens ons Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een Kwaliteitsmanagementsysteem. Met elkaar werken wij conform de procedures en instructies zoals opgesteld binnen dit systeem. Een structurele invulling van onze taken en verantwoordelijkheden is alleen mogelijk door optimale kwaliteit in de praktijkvoering te realiseren. Daartoe is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem een effectief hulpmiddel.