DagOpvang

Op de DagOpvang van Panta Paideia werken we met twee stamgroepen:
1 babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar
1 peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar

LRK nummer DagOpvang Panta Paideia:  596565628

Buitenschoolse Opvang

Op de Buitenschoolse Opvang van Panta Paideia werken wij met 2 stamgroepen:
Kinderen van 4 tot en met 6 jaar
Kinderen van 6 tot en met einde basisschool leeftijd

Bij Panta Paideia werken we samen met de Vrije School Amersfoort.

LRK nummer BSO Panta Paideia: 941476054