Tarieven

In dit overzicht vindt u de bruto uurprijzen voor 2024. De werkelijke kosten zijn voor u een stuk lager.

Van de overheid krijgt u namelijk in veel gevallen een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag.

U kunt een proefberekening maken via deze link https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Op de dagopvang hanteren wij een minimale afname van twee dagen.

 Uurtarieven vanaf januari 2024:

Panta Paideia

Hele dagopvang € 12,10

Buitenschoolse opvang school- en vakantie weken € 11,20

Buitenschoolse opvang schoolweken € 12,22

 

Panta Rhei

Hele dagopvang € 12,10

Buitenschoolse opvang school- en vakantie weken + vervoer € 11,87

Buitenschoolse opvang schoolweken + vervoer € 12,93

extra uren t.b.v. studiedagen onderwijs worden apart berekend op uw factuur.

 

– Inbegrepen: Alle biologische voeding (met uitzondering van flesvoeding, dieetproducten), natuurlijke verzorgingsproducten, (eco-geetiketteerde) luiers, vervoerskosten, natuurlijke knutselmaterialen en verschillende jaarlijkse activiteiten.

– Facturen worden maandelijks verstuurd en worden geïncasseerd rond de 1e van de maand.
Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de (nationale feest-) dagen dat de locatie gesloten is.

U betaalt voor een hele dagopvang 11 uur. 

Algemene feestdagen plus dagen (bv vakantie/ziek) wanneer  kinderen geen gebruik maken van de opvang worden niet geruild of gecompenseerd.   

Ook kinderopvangtoeslag voor ouders met indicatie langdurige zorg.

Goed nieuws voor ouders met een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz): vanaf 1 januari 2021 hebben zij recht op kinderopvangtoeslag (als de andere ouder werkt). Deze ouders hoeven dus geen beroep meer te doen op SMI (Sociaal Medische Indicatie) bij gemeenten. Vanaf 2023 hebben ook gezinnen waarin de ene ouder een tijdelijke Wlz-indicatie heeft en de andere ouder werkt, recht op kinderopvangtoeslag.