Dagen ruilen, de mogelijkheden al dan niet daartoe; het heeft ons bezig gehouden. We willen dit graag aan je uitleggen.

Als een kind op een reguliere opvangdag niet komt spelen kan deze dag geruild worden voor een andere dag. Via Konnect kunnen ouders zelf een dag aanvragen om te ruilen, de afdeling planning geeft aan of de aangevraagde dag ook daadwerkelijk kan, hierbij wordt oa gekeken naar de groepsbezetting (kind/ leidster ratio) en bij de BSO bovendien naar de al dan niet beschikbare plekken in de taxi. 

Om de continuïteit en de stabiliteit op de groepen te bewaken gelden er bepaalde voorwaarden voor het ruilen. Als er regelmatig geruild wordt, spelen er regelmatig voor die dag onbekende kindjes op de (basis)groep. Dit geeft veel onrust bij de kinderen en verstoort de stabiliteit van de groepen. Stabiliteit betekent dat de situatie voor de kinderen in het kinderdagverblijf duidelijk, voorspelbaar en vertrouwd is. De kinderen zijn goed bekend en vertrouwd met de vaste pedagogisch professionals en andere kinderen in hun groep. Ze kunnen voorspellen wie ze tegenkomen en kunnen zich daarop verheugen. “Als kinderen elkaar en de pedagogisch professionals niet kennen gaat veel aandacht en energie zitten in het begrijpen van wat er allemaal om hen heen gebeurt.“
Een vaste groep zorgt er niet alleen voor dat kinderen kunnen voorspellen welke kinderen en pedagogisch professionals zij tegenkomen maar ook dat ze elkaars manier van doen herkennen. Zij hoeven niet steeds opnieuw hun plaats in de groep te bepalen, waardoor er ruimte ontstaat voor spelen en ontwikkelen. Voorspelbaarheid van de dagelijkse gang van zaken op de groep draagt bovendien bij aan de gevoelens van veiligheid van kinderen. Wij proberen deze voorspelbaarheid onder andere te bewaken door beperkt ruilmogelijkheden te bieden, waardoor er niet te vaak en te veel wisselende gezichten op de groepen zijn. Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop.

Dit zijn de regels die wij hanteren rondom het ruilen:

  • Per kindje kan per kalendermaand 1 reguliere opvangdag geruild worden. Afwezige dag en ruildag mogen niet verder dan 30 dagen uit elkaar liggen.
  • Een ruildag kan alleen worden toegekend wanneer er plaats is op de eigen groep van je kind.
  • Nationale feestdagen (waarop we gesloten zijn) kunnen niet geruild worden.
  • BSO-uren in de schoolweken kunnen alleen geruild worden in de schoolweken; BSO-uren in de vakantieweken kunnen alleen geruild worden in de vakantieweken. 
  • Uren kunnen niet gesplitst worden, ruilen kan per dag.
  • Ruildagen kunnen maximaal 30 dagen van tevoren via Konnect aangevraagd worden. Aanvragen via mail of telefoon worden niet behandeld.
  • Na akkoord ruildag kan deze niet nogmaals geruild worden.
  • niet afgenomen reguliere contractdagen van een kind kunnen niet als ruildag voor een ander kind worden ingezet.

Bij vragen rondom het ruilen of met betrekking tot Konnect kunt u contact opnemen met de planning via planning@kcpantarhei.nl