De pedagogisch professionals van onze peutergroepen werken sinds 2016 met het programma “Speelplezier Antro Versie”. Binnen Speelplezier mogen alle peuters spelenderwijs groeien in sociaal-emotionele en sociaal-communicatieve vaardigheden; in taal; in ontluikende gecijferdheid en in de motorische ontwikkeling.

Speelplezier gaat er vanuit dat jonge kinderen nog niet rijp zijn voor schools (cognitief) leren. Kinderen ontwikkelen door te spelen in een uitnodigende speel-leeromgeving onder leiding van sensitieve, responsieve pedagogisch professionals. Spel-taalstimulering en spelend de totale ontwikkeling stimuleren zijn de speerpunten van het programma Speelplezier. Peuters die naar de basisschool gaan kunnen hierdoor zo goed en voorbereid mogelijk starten in de kleuterklas (groep 1). Alle peuters binnen Panta Rhei en Panta Paideia krijgen dit programma aangeboden ter bevordering van de veelzijdige effecten op de brede ontwikkeling. Zowel de peuter met (risico op) een taalachterstand als ook de juist taalvaardige peuter vindt in dit programma voldoende uitdaging.