Veel gestelde vragen

 

 • LRK-nummers
  Panta Rhei
  Dagopvang (DO):                      596565628
  BSO:                                            941476054

  Panta Paideia
  Dagopvang (DO):                      177993431
  BSO:                                            188685716

 • Telefoonnummers Panta Rhei en Panta Paideia

Panta Rhei
Babygroep Sylve 033-4637750
Babygroep Undine 033-4691396
Peutergroep Gnomen 033-4691394
Peutergroep Regenboogdwergen 033-4691393
BSO Vuursalamanders 033-4691395
BSO Vuurvlinders 033-4691494

Panta Paideia
Babygroep de Tovertuin 06-49486224
Peutergroep de Toverfluit 06-49418795
BSO Tuinfluiters (jongsten) 06-25163821
BSO Boomfluiters (oudsten) 06-49661242

 • Openingstijden – halen en brengen
  Panta Rhei en Panta Paideia zijn geopend van 07.30u tot 18.30u.
  Op de dagopvang kun je je kindje brengen vanaf 07.30u. Het is fijn als alle kinderen vóór 0.900u op de groep zijn, zodat de juffen met alle kinderen de dag kunnen starten. Ben je later, laat het dan de groep even weten via een telefoontje of een berichtje in Konnect.
  Ophalen, zowel voor de dagopvang als voor de BSO, kan ongeveer vanaf 16.30u. Ook hier geldt: ben je eerder dan 16.30u, laat het de groep dan even weten.
 • Financieel en over het contract
  Hoeveel uur factureren jullie?
  Op de dagopvang is een dag 11 uur: van 07.30u tot 18.30u. Deze uren worden ook gefactureerd via het contract.
  Bij de BSO hangt de hoeveelheid uur per dag, af van de eindtijd van de school van je kind. Zie ook verderop Plaatsing op de BSO’. Een BSO-middag loopt ook altijd tot 18.30u.

 

 • Wat voor contracten zijn er?
  Voor de dagopvang is er 1 soort contract: het 52-weken contract. Vanuit dat contract heeft je kindje elke week van het jaar dezelfde dag opvang.
  Voor de BSO zijn er 2 soorten contracten: het 52-weken contract en het 40-weken contract. Binnen het 52-weken contract heeft je kind op de gekozen dag(en) in de schoolweken BSO-opvang na schooltijd én hele dag BSO-opvang (07.30-18.30u) op de gekozen dag(en) in de vakantieweken.
  Het 40-weken contract geeft recht op BSO-opvang na schooltijd enkel in de schoolweken; bij dit contract heb je dus geen BSO-opvang gedurende de schoolvakanties.


Facturen in Konnect
De facturen worden per mail verstuurd naar het e-mailadres van de ouders die in ons planningssysteem als ‘Ouder 1’ bekend is, maar ook in Konnect zijn alle facturen terug te vinden onder het kopje ‘Mijn gegevens’ en vervolgens ‘Mijn facturen’.

Welke opzegtermijn hanteert Panta Rhei?
Voor de regels rondom het annuleren en opzeggen van (een deel van) het contract verwijzen we je naar de Algemene Voorwaarden, artikel 7 en de Aanvullende Voorwaarden Ad artikel 7.

Waarom betaal ik wel door in de vakanties terwijl ik geen vakantiecontract heb (BSO)?
Het maandelijkse factuurbedrag is een gemiddelde over een jaar genomen en geldt voor elke contractvorm. Panta Rhei en Panta Paideia werken met een vast jaarbedrag. Dit bedrag wordt door 12 gedeeld. Op deze manier betaal je elke maand hetzelfde en niet de ene maand minder of juist meer dan de andere maand. Je kunt elke maand hetzelfde aantal uren aan de Belastingdienst doorgeven (voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag).

Aantal opvangdagen x aantal uren per dag x uurprijs x aantal weken (40 of 52) : 12 maanden
Let erop dat je binnen 3 maanden na de ingangsdatum van het contract de kinderopvangtoeslag aanvraagt; dit kan tegenwoordig niet meer met terugwerkende kracht.  

Ontvang ik een jaaropgave?
Ja, in de eerste helft van februari worden de jaaropgaves van het voorgaande jaar per e-mail verstuurd. Bewaar deze goed! Ben je een jaaropgave kwijt dan kun je een kopie aanvragen bij de planning. Deze kopie kost €10,-.

Waarom worden niet afgenomen uren door bv. ziekte, vakantie, etc. niet in mindering gebracht op de factuur?
Je hebt als ouder een contract met Panta Rhei/Panta Paideia voor een bepaalde dag/dagen waarop  wij op de kinderen rekenen (qua voeding, personeel, e.d.). Als deze afgesproken dienst niet afgenomen wordt, verandert onze eerder gemaakte planning niet. Kosten voor ons kindercentrum lopen altijd door ongeacht of een kind (toch) niet komt.

Zie verder voor de ruilvoorwaarden in Konnect > Mijn Vestiging >  Het aanvragen van extra dagen en ruildagen.

 

De eindtijd van de school van mijn kind verandert. Moet ik dit aan jullie doorgeven?
Ja, alle wijzigingen die invloed hebben op het contract, bijvoorbeeld een wijziging van de school-eindtijd, moeten door de ouders tijdig aan de planning worden doorgegeven via e-mail (planning@kcpantarhei.nl). Houd hierbij rekening met de wijzigings- en opzegtermijn. Wij krijgen dergelijke wijzigingen niet door van school. Dit is de verantwoordelijkheid van ouders.

 • Ruilservice

Op dit moment hebben wij geen, ruilservice of de mogelijkheid om extra dagen af te nemen, meer.

Waar kan ik de voorwaarden voor het ruilen vinden?
Deze kun je vinden op Konnect Konnect > Mijn Vestiging > ‘Het aanvragen van extra dagen en ruildagen’.

Er is een ruilservice maar in de praktijk blijkt dat er regelmatig geen plaats is op een gewenste ruildag, hoe kan dit?
Ruilen kan alleen als er plaats is op de betreffende groep. Wij kijken hierbij naar de kindratio op een groep (vanuit de wet Kinderopvang / GGD). Een babygroep is vol bij maximaal 8 kindjes met 2 medewerkers, bij 14 kindjes met 3 medewerkers, of maximaal 4 kindjes met 1 medewerker.
Een peutergroep is vol bij 16 kinderen met 2 medewerkers of 8 kinderen met 1 medewerker.
Bij de BSO geldt dat er 1 medewerker is bij 10, 11 of 12 kinderen – afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
Op de maandag, dinsdag en donderdag zitten de groepen sowieso veelal vol. De woensdag en de vrijdag zijn over het algemeen de rustigere dagen. Ook dan is het regelmatig zo dat de betreffende groep ‘vol’ zit; er komen minder kinderen, maar hier worden ook volgens de kindratio pedagogisch medewerkers ingezet. (Voorbeeld: er komen 8 kinderen op een peutergroep, hier wordt één pedagogisch medewerker ingezet. De groep is hiermee ‘vol’).

Wij vinden continuïteit en rust op de groepen belangrijk. Hoe meer er geruild wordt, hoe meer kans op onrust op de groep (kindjes en medewerkers kennen vaak het kindje dat een ruildag komt, niet en vice versa). Dit gaat ten koste van de kwaliteit en de aandacht die we onze kinderen willen geven.  Stabiliteit is een belangrijke structurele voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Mede daarom is het niet mogelijk het hele jaar door gemiste uren in te zetten.

Kunnen nationale feestdagen geruild worden?
Nee, feestdagen kunnen niet geruild worden en worden niet gecompenseerd. 

Kan ik gemiste uren uit een schoolweek inzetten in een vakantieweek?
BSO: Er kan niet geruild worden van een schoolweek naar een vakantieweek of andersom.
DO: Op de dagopvang is er geen onderscheid tussen school- of vakantieweken en kan er geruild worden, mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, zie Konnect > Mijn Vestiging > ‘Het aanvragen van extra dagen en ruildagen’.

 • Plaatsing op de dagopvang
  Wordt een Dagopvang-plaatsing automatisch een BSO-plaatsing?
  Nee, voor een plaatsing bij de BSO moet je kind opnieuw ingeschreven worden. Het inschrijfformulier vind je op onze website.

  Ik wil mijn kind op beide locaties op de wachtlijst laten plaatsen, kan dat?
  Ja, dat kan. Vermeld op het inschrijfformulier dat je ook interesse hebt in een plaatsing op de andere locatie.

 • Plaatsing op de BSO
  Waarom start het BSO-contract van mijn kind al een half uur voordat de school uit gaat?
  Panta Rhei biedt opvang aan kinderen van 6 verschillende scholen met allemaal verschillende eindtijden. De sluitingstijd van de school die als eerste uit is, geldt als openingstijd van de BSO.
  Vanaf dat moment mogen kosten worden doorberekend aan alle ouders, ook als de school van hun kind pas later sluit (Wet Kinderopvang).

De school van mijn kind heeft een studiedag. Kan mijn kind de hele dag naar de BSO komen?
Is er een studiedag op een BSO-dag van je kind dan kun je BSO-opvang aanvragen voor de uren dat je kind normaal gesproken op school zit. Dit kun je aanvragen via Konnect. Bij 10 aanmeldingen voor die schooluren én bij voldoende beschikbaar personeel zal de BSO de gehele dag open zijn. Het aanvragen kan tot maximaal 2 weken van tevoren in verband met het inroosteren van personeel. Aanvragen binnen 2 weken voorafgaand aan een studiedag zijn op basis van beschikbaarheid. Kinderen die op de bewuste dag wél een contract bij ons hebben, krijgen voorrang op kinderen die géén contract bij ons hebben voor die dag. De extra afgenomen uren zullen apart gefactureerd worden.

 • Vakanties

Is Panta Rhei in de vakantie gesloten?
Nee, Panta Rhei en Panta Paideia zijn 52 weken per jaar geopend. Wel zijn er een aantal sluitingsdagen gedurende een jaar. Welke dit zijn en welke weken als vakantieweken gelden, kun je vinden op Konnect > Locatie > ‘Vakanties, sluitingsdagen en studiedagen’.