Wijzigingen in de kinderopvang.

De Wet IKK (IKK: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Een groot deel van de IKK-wijzigingen is ingegaan in 2018. De wijzigingen per januari 2019 zijn verwerkt in ons Pedagogisch Beleidsplan; het betreft de wijzigingen in de BKR (Beroepskracht Kind Ratio) en de invoering van de Pedagogisch Beleidsprofessional per 1 januari 2019. Tevens gaat het om de invoering van de Taaleis in de kinderopvang en de Scholingseis voor het werken met baby’s per 1 januari 2023 (waar we dit jaar al mee gestart zijn).
Zie ook https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2018/05/15/overzicht-maatregelen-ikk-2019-en-2023

Wijzigingen in de kinderopvang 2018